Mestské múzeum v Senci

Múzeum sídli v tzv. Tureckom dome zo 16. storočia. Nemohol mať pevnostný charakter, aj keď v nepokojoch chránil ich majiteľov. V stálej expozícii múzea sú vystavené aj kostrové zvyšky mamuta, ktoré sa našli v roku 1961 pri ťažbe hliny v miestnej tehelni.

Turecký dom je jedným z najstarších objektov mesta. Situovaný je na juhovýchodnej strane námestia ako solitér. Renesančná kúria bola postavená v polovici 16. storočia. Aj keď architektonické články objektu (približne v stredovej výške nachádzajúce sa okenné otvory poschodia, otvory strielní osadené pod vysokou oblúčkovitou atikou, rohová bašta) jej prepožičiavajú robustný vzhľad, nikdy nemohol mať pevnostný charakter. Pravda, isté nadštandardné obranné vlastnosti v nepokojných časoch tu nemožno poprieť, čoho dôkazom je aj podzemná úniková chodba spevnená tehlami, ktorá vychádzala z juhozápadného rohu objektu a vyúsťovala do dvora susedného domu. Chodba, ktorá bola odkrytá v roku 1960 vznikla sekundárne, najneskôr na začiatku 18. storočia. V budove do polovice 18. storočia pomerne často zasadalo aj zhromaždenie Bratislavskej župy.

Senec-Turecký-dom-Turkish-house-01

V 19. storočí sa stalo sídlom novovzniknutého seneckého slúžnovského úradu a v 20. storočí plnilo rôzne administratívne, kultúrne a iné funkcie. Objekt je zapísaný v zozname pamiatok SR. Rozsiahly pamiatkový prieskum tu bol uskutočnený v rokoch 1978 a 1994, kedy prebehla aj rekonštrukcia budovy. V súčasnej dobe je sídlom Mestského múzea, zároveň slúži aj potrebám miestnej Turisticko-informačnej kancelárie a Správe cestovného ruchu.

Senec-Turecký-dom-Turkish-house-02

Vstupné: 0,60 € – 1 €
Inštitúcia: MsKS Senec
www.msks-senec.sk/muzeum

Podujatia

Noc múzeí a galérií (raz za rok v máji)
Pravidelná výstavná a prednášková činnosť

Turistické informačné centrum

Otváracie hodiny: Letná sezóna (1. 6.–15. 9.): Po-Pi (Mo-Fri) 8:00 – 11:30 a 12:00 – 18:00 So (Sat) 9:00 – 13:00

Turecký dom
Námestie 1. mája 4, Senec

+421 2 4592 8224
+421 903 646 599
scr@slnecnejazera.eu
www.slnecnejazera.eu

Zdroj: MsKs Senec

Bližšie informácie nájdete: http://msks-senec.sk/turecky-dom/

 

Comments are disabled.