RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL

Kostol sv. Mikuláša Pozrite si korálkový oltár a Lurdskú jaskyňu.

Kostol svätého Mikuláša v Senci sa nachádza v juhozápadnej časti námestia. Je to najstaršia historická stavba mesta. V polovici 18. storočia získal dnešnú formu, hoci viackrát bol preformovaný, pretože základy má ešte z obdobia gotiky. Sú dôkazy, že kostol existoval už v roku 1308, vtedy ešte malý drevený kostolík. Neskôr sa potvrdilo, že kostol je zasvätený sv. Mikulášovi.

Kostol bol viackrát rekonštruovaný, v roku 1633 renesančná úprava, v roku 1740 baroková, a posledné boli v 19. a 20. storočí. Nachádzajú sa tu štyri oltáre v rokokovom štýle. V okolí kostola sú zastavenia krížovej cesty. Neďaleko kostola je známa Lurdská jaskyňa.

Omše cez týždeň: 17:30 HU, 18:30 SK
V nedeľu: 7:00 SK, 8:15 HU, 10:30 SK, 11:00 HU, 18:30 SK
Farské námestie 4, Senec
+421 2 4592 3377

FB.com/FarnostSenec
www.farasenec.sk

Zdroj: Wikipedia

KAPLNKA SVÄTEJ TROJICE

Aj 300 ročné jubileum kaplnky pri jazerách asi presvedčilo Senčanov, že v hojnom počte prišli do kaplnky Svätej trojice.
Tepla bolo dosť, tak každý, kto mal možnosť, utiahol sa do tieňa. Kaplán András Bošňák o 11.00 svätou omšou zaspomínal nielen na deň seneckých hodov, ale aj na historickú udalosť.
Tento rok sme oslávili 300 ročné vybudovanie kaplnky. Kaplnka Svätej trojice bola postavená v roku 1718, asi 5-600 krokov od posledných domov obce. Dal ju postaviť šľachtic István Bornemissza. Dôsledkom kuruckých vojnových udalostí aj v Senci sa objavila „čierna choroba“ – mor. Padla za obeť aj mladá dcéra šľachtica Bornemisszu a chorobou bolo postihnuté aj celé služobníctvo. Bornemissza dal sľub, že v prípade pominutia choroby dá postaviť kaplnku. Nakoľko kaplnka bola obďaleč od obce, v blízkosti bol aj domček pre správcu kaplnky. Tento domček, ktorý sa nachádzal cca 100 m južným smerom od kaplnky, starší senčania nazývali ako  „cholerový dom“, zbúrali ho asi pred päťnástimi rokmi.
Za týchto 300 rokov sa kaplnka doznala niekoľkých prestavieb. Najvýznamnejšia zmena bola v r. 1827, vtedy získala dnešnú podobu z dobročinného daru Jána Junga. Ďalšia prestavba boola v r. 1912, kedy ostrihomský pomocný biskup  Medardus Kohl po renovácii vysvätil kaplnku   mučeníkom  sv. Clementovi a sv.  Blandinimu.
Veriaci v roku 2002 dali kaplnku zreštaurovať, tak zvnútra, ako aj zvonka. Hlavným organizátorom bol spolok Svätého ruženca. Patrónmi kaplnky sú teda  sv. Clement a  sv.Blandini, Senčania však, držiac sa tradície, slávia hody v nedeľu Svätej trojice.

V kaplnke sa sv. omša slúži iba v nedeľu Najsvätejšej Trojice o 9:30 (slovensky) a 11:00 (maďarsky).

Štúrova 25, Senec

Zdroj: Szenc.sk

Bližšie informácie nájdete: http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2018/jubileumi-bucsui-szentmise-a-toparti-kapolnaban.alej

EVANJELICKÝ KOSTOL

Pravidelné bohoslužby každú nedeľu o 9:30.

Školská 1, Senec
+421 2 4592 3927

FB: Cirkevný zbor ECAV Senec
www.ecavsc.sk

Comments are disabled.