Hlavné námestie v centre mesta s fontánkou pred Mestským úradom. Začína sa tu pešia zóna, ktorá vedie až k južnej strane Slnečných jazier. Na hlavnom námestí nájdete aj múzeum aj kultúrne stredisko. V blízkosti sa nachádza autobusová stanica.

Socha Alberta Molnára Szenciho

(1574–1634) Senecký rodák, bol kalvínskym duchovným, jazykovedcom, prekladateľom, literárnym vedcom, básnikom i spisova- teľom. Jeho latinsko-maďarský slovník bol prvým maďarským slovníkom, ktorý obsahoval preklady v abecednom poradí. Preložil aj žaltáre (žalmy) do maďarčiny. V Nemecku asistoval pri tlači Biblie. Jeho mramorová socha v nadživotnej veľkosti bola postavená v roku 1995.

Dni Alberta Molnára Szenciho

Kultúrny festival v maďarskom jazyku, organizuje Csemadok.

www.csemadok.sk

Synagóga

Prvá synagóga bola v Senci postavená v roku 1825, v roku 1904 bola zrenovovaná do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. Bola jedinou v okolí a Senec bol mestom s početnou židovskou komunitou. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu obyvateľov mestečka. Po deportáciách Židov počas II. svetovej vojny sa ich veľmi málo vrátilo do Senca.

Synagóga prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Dnes je opustená a jej vlastník Židovská náboženská obec na Slovensku sa snaží získať nájomcu tohoto objektu, ktorý by ho zrekonštruoval a využíval.

Momentálne v rekonštrukcii, predpokladaný termín ukončenia je máj 2020.

Bližšie informácie nájdete: https://mysenec.sme.sk/c/20831192/kraj-do-dvoch-rokov-zrekonstruuje-synagogu-ortodoxnych.html

 

Morový stĺp

Po skončení poslednej morovej epidémie dala rodina Štefana Bornemisszu na znak vďaky postaviť tzv. morový stĺp – Immaculatu (socha Panny Márie) v roku 1747.

 

Stĺp hanby

Pranier bol postavený v roku 1552 a bol používaný na trestanie zločincov vystavovaním hanbe na frekventovanom mieste – v tom čase miesto trhov a jarmokov. Pranier je postavený z tehál.

Portál barokového hostinca

Hostinec U zlatého gryfa bol postavený v 18. storočí grófom Františkom Esterházym. Hostinec sa nezachoval, kamenný portál bol premiestnený na námestie ako pamiatka na barokový Senec.

Zdroj: Informačný Portál Mesta Senec

Bližšie informácie nájdete: https://www.senec.sk

Comments are disabled.