SENECKÉ LETO

Officiálne otvorenie letnej turistickej sezóny. Celodenná akcia pre širokú verejnosť z celého Slovenska. Organizuje MsÚ, MsKS, SCR Senec, Turizmus regiónu Bratislava.

FB.com /SeneckeLeto
www.seneckeleto.sk

 

Zdroj: Miro Pochyba

VEĽKÝ LETNÝ KARNEVAL

Na konci júna sa každoročne premení celé mesto na veľkú oslavu. Škôlkari, školáci, rodiny, skupiny popustia uzdu fantázii a v sprievode súťažia o zaujímavé ceny. Celodenná akcia.

www.velkyletnykarneval.sk

 

Zdroj: Agárdy Gábor

 

AKČNÝ DEŇ DETÍ

Na južnej strane Slnečných jazier sa oslava MDD začína hromadným príchodom techniky záchranných a silových zložiek. Nasledujú ukážky činnosti policajných pohotovostných útvarov – kukláčov, kynológov i jazdeckej polície. Deň je plný aktrakcií a súťaží pre deti!
Hlavný organizátor: Piccard klub Senec

ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ

Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov v Senci na pešej zóne, môžete tu stretnúť rezbárov, kováčov, košikárov, drotárov, hrnčiarov, brtníkov či čipkárov, ale aj babičky, ktoré vyrábajú fgúrky zo šúpolia.

OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá
FB.com/TLUR2017
www.ludoveremesla.org


SENČANIA SENČANOM

Benefčný hudobný festival s podporou Mesta Senec a BSK. Súčasť celoročného hudobného festivalu Musica Perennis Iuventutis, ktorý je zameraný na podporu koncertného života v meste Senec, Veľký Biel a okolí.

Hviezdoslavova 44, Senec
+421 905 513 677 – Ján Krigovský

FB.com/CollegiumWartbergSK
www.collegiumwartberg.com


SENČANKA

V októbri sa v Mestskom kultúrnom stredisku koná Senecký festival dychovej hudby. Každoročne vystúpi aj Dychová hudba Senčanka. Ich nácviky sú verejné, konajú sa každý utorok o 19.00 hod. v Strednej odbornej škole na Kysuckej 14.

Spoluorganizátori:
Dychová hudba Senčanka, MsÚ Senec, MsKS Senec

www.sencanka.sk

 

DETSKÉ SÚBORY

• Folklórny súbor Möggyes pri ZŠ Alberta Molnára Szenciho
• Setas Senec pri SZUŠ Senec
• Slnečnica – detský folklórny súbor pri SZŠ na Kysuckej ulici 14. v Senci
• Spevácky zbor Radosť
• Orchester a divadelné súbory pri Základnej umeleckej škole v Senci

DFS Slnečnica

Zbor Radosť

NOC LITERATÚRY

Celoeurópske podujatie odhaľujúce aktuálne podoby súčasnej európskej literatúry i nepoznané zákutia európskych miest. Známe osobnosti čítajú pre verejnosť na zaujímavých miestach.

www.msks-senec.sk

 

SLNEČNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL

Celomestský rodinný festival divadla, literatúry, výtvarného umenia, hudby a tanca. Ukončenie letnej sezóny. Hlavné dejisko festivalu je Park oddychu a amfteáter.

www.slnecnyfestival.sk

Comments are disabled.