Zrodenie a znovuzrodenie hvezdárne v Senci

1979
Zrodenie seneckej Hvezdárne siaha až do roku 1979, keď vtedajší riaditeľ maďarskej základnej školy Mikuláš Végh vyslovil myšlienku „postavme si hvezdáreň“. Táto idea našla pozitívnu odozvu zo strany zväzu pracujúcich rodičov a začali hľadať odborníkov a nadšencov, ktorý bol ochotný prispieť .Najväčšiu podporu získali od 80 ročného amatéra astronóma z Bratislavy, Eleméra Kécskeia, ktorý za popularizáciu astronómie získal vyznamenanie „zaslúžilý pracovník kultúry“ zároveň venoval hvezdárni optiku na stavbu ďalekohľadu a aktívne sa zúčastňoval na prácach a poradách ohľadom projektu. Kolaudácie sa, žiaľ nedočkal lebo 15. januára 1985 zomrel. 15. novembra 1979 bola vytvorená pracovná skupina, ktorú viedol Matej Sztankó. Skupina mala za úlohu vypracovať projekt na výstavbu hvezdárne za spolupráce s Krajskou hvezdárňou v Hlohovci, s bratislavským PKO a pracovníkmi Astronomického úseku pri PKO v Bratislave začali zhromažďovať informácie na výstavbu hvezdárne. Po inšpiráciu na výstavbu sa vydali 5. júna 1980 do hvezdárne v Hlohovci a navštívili aj pozorovateľňu pri základnej škole v Sobotišti, ktorú postavil Ladislav Košinár a práve ňou sa nechali inšpirovať.

2007

Znovuzrodenie seneckej hvezdárne sa začalo v decembri 2006 keď jeden z členov združenia SOLAR Hvezdáreň Senec pri ceste zo Senca viezol stopára na Zochovu chatu v oblasti Modra – Piesok. Popri bežnom rozhovore dvoch neznámych ľudí a striedaní tém sa spomenula aj astronómia a vtedy stopár spomenul: „v Senci je hvezdáreň, ale nikdy som ju nevidel otvorenú“. Táto informácia bola hlavným impulzom pre členov astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec a v januári 2007 navštívili Základnú školu s VJM Alberta Molnára Szencziho.

Astronomické združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Vás srdečne víta na pozorovaní Slnka a nočnej oblohy v Senci. Hvezdáreň sa nachádza na streche Základnej školy Alberta Molnára Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským.

Združenie má k dispozícií planetárium, prostredníctvom ktorého je možné simulovať a detailne predvádzať procesy odohrávajúce sa vo vesmíre, ale aj prehrávať náučné videá v 3D priestore.

Hvezdáreň
Základná škola s VJM A. Molnára Szencziho
Nám. Alberta Molnára 2, Senec
www.solarastronomy.sk

Zdroj: SOLAR Hvezdáreň Senec

Comments are disabled.