RODINNÉ CENTRUM SENECKÉ SLNIEČKO

Spríjemnenie života mladých rodín. Tvorivé a plnohodnotné trávenie času počas rodičovskej dovolenky, vytváranie príjemného prostredia pre nové priateľstvá detí aj rodičov.

Lichnerova 44 (Odemat, 1. poschodie), Senec
mcsenec@gmail.com

FB: Rodinné centrum Senecké slniečko
seneckeslniecko.webnode.sk

MÍĽA PRE MAMU

Celoslovenská oslava dňa matiek – tradičné podujatie. Organizátor pre Senec: RC Senecké slniečko.

SUNSIBAR

Detský kútik Sunsibar je, čistá a komfortná hernička pre deti od 7 mesiacov. Rozvoj jemnej motoriky detí Montessori pomôckami.

Mierové námestie 5, Senec
www.zanzibar.sk

Comments are disabled.