MESTSKÉ NOVINY SENČAN

Senčan je mesačníkom pre obyvateľov mesta Senec, ktorý informuje o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec.

Vydáva: Mestský úrad Senec
www.senec.sk

ONLINE NOVINKY

Informačný portál mesta Senec v slovenskom jazyku.
www.senec.sk

Informačný portál mesta Senec v maďarskom jazyku.
www.szenc.sk

Comments are disabled.