Mestské kultúrne stredisko v Senci bolo zriadené v roku 1977. Za 35 rokov pôsobenia prešlo Kultúrne stredisko mnohými štrukturálnymi zmenami.

Mestské kultúrne stredisko Senec LABYRINT ponúka širokej verejnosti možnosti na spoločenské, pohybové, výtvarné a relaxačné vyžitie. Súčasne slúži ako alternatívny umelecký priestor. Veľká hala je využívaná podľa potreby predovšetkým ako koncertná a divadelná sála, prípadne na organizovanie rôznych prezentačných podujatí, workshopov a tvorivých dielní.

Ostatné miestnosti sú vhodné pre menšie skupiny na cvičenie, tanec, spev, tvorivé hry, výtvarnú tvorbu, jazykové kurzy, relaxáciu a oddych. Galéria má štyri miestnosti určené na vystavovanie diel profesionálnych aj amatérskych umelcov. Labyrint ročne navštevuje množstvo návštevníkov a spolu s výnimočnými priestormi vytvárajú úžasnú tvorivú atmosféru.

Zdroj: © Duray Zoltán

Programové oddelenie:
Hlavným poslaním programového oddelenia je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry obyvateľstvu v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Programové oddelenie už tradične zabezpečuje programovú štruktúru Seneckého leta a Veľkého letného Karnevalu. Súbežne s týmito akciami sme organizovali v našich priestoroch výchovné koncerty, divadelné predstavenia, súťažné prehliadky, vystúpenia amatérskych i profesionálnych hudobných a tanečných telies. Vytvárame podmienky pre prezentáciu záujmovej činnosti seneckých kultúrnych a spoločenských združení.

Úsek kina:
Hrací profil kina Mier v Senci je 7 predstavení za týždeň. Propagáciu filmov zabezpečujeme veľkými mesačnými plagátmi, malými programami a reklamnými tabuľami, kde sú návštevníci kina kompletnejšie informovaný o premietaných filmoch a novinkách na filmovom plátne. Okrem večerných filmových predstavení pozývame na filmy aj školské družiny, základné a stredné školy, kde majú možnosť si vychutnať kvalitné zvukové zariadenie Dolby Prologic.

Knižnica:
Mestská knižnica je verejnou, univerzálnou knižnicou s komplexnými knihovníckymi informačnými službami pre čitateľov. Knižnica vytvára a posilňuje čitateľské návyky od ranného detstva, podporuje samostatné vzdelávanie a všetky stupne školského vzdelávania, poskytuje príležitosť pre osobný tvorivý rozvoj.

Aktivity Mestského kultúrneho strediska:
• prehliadka detských divadiel Malá Thália;
• divadelné predstavenia Soboty pre deti;
• výstavy maliarov, fotografov, ale aj výtvarných prác detí zo škôl;
• koncerty na Deň Matiek (v slovenskom a maďarskom jazyku);
• vystúpenia profesionálnych divadiel, muzikálov a skupín;
• Mikulášske prekvapenie a Vianočné koncerty;
• Silvestrovský program s ohňostrojom…

Námestie 1. Mája 2, 90301 Senec
+421 2 4592 3403

FB.com/mskssenec
www.msks-senec.sk

Zdroj: MsKs Senec

Comments are disabled.